4D pohybové divadlo
- Aug 04, 2016 -

Cinema 4D motion – 3D kino ide, je založený na 3D kino s publikom okolo rôznych špeciálnych efektov a profesionálny dynamický sedadla. Účinky na životné prostredie všeobecne sa odkazuje na blesk Simulácia Simulácia sneženie analógové Simulácia/Simulácia/dymu/bubliny drop teplé vibrácie simulácia/Jet/spreje/kvapky/spray/noha zametať / z ainsliaea fragrans Champ/eryin/veterno, jeden z mnohých. Vyvinuli jedinečnú formu herectvo, je to veľmi populárne 4 d mestské divadlo. 4D je produkt kino filmy a špeciálne efekty. Okrem stereo vizuálne obrazy, ukazuje tiež môžete simulovať blesk, dymu, sneh, vôňu a iných prírodných javov, jeseň publikum môže produkovať sedadlá, vibrácie, vietor, vodné sprej, zamiesť pohyby nôh. Tieto špeciálne efekty v kombinácii s stereoskopické snímky a pozemkov, vizuálne a fyzické skúsenosti priniesť nové zábavné publikum, je pôsobivé, vzrušujúci.

Related Products